Het Zusje van Debbie VOF

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam

Bezoekadres

Het Zusje van Debbie VOF

Koopvaardijweg 5
6541 BR Nijmegen

Vestigingsadres & Postadres

Oude Azaleastraat 32
6542 JT Nijmegen

KvK-nummer
KvK-vestigingsnummer
BTW-nummer

74596276
000042540682
NL859961837B01

Bankgegevens

Bankrekeningnummer
BIC
Tenaamstelling

NL93 INGB 0009 0140 11
INGBNL2A
Het Zusje van Debbie VOF

Contactgegevens

Simon Vennekens
+31 611914491
simon@hetzusjevandebbie.nl

Moniek Klabbers
+31 6 2360 2408
moniek@hetzusjevandebbie.nl

Kasper Hempen
+31 6 4223 4217
kasper@hetzusjevandebbie.nl

Website
www.hetzusjevandebbie.nl

Instagram
www.instagram.com/hetzusjevandebbie/

Facebook
www.facebook.com/hetzusjevandebbie/